top of page

Hlavním cílem projektu byl vývoje technických a technologických řešení pro efektivní recyklaci sádrokartonových (SDK) desek neshodné výroby nebo odpadu vznikajícího montáží sádrokartonových desek (příček) na stavbách.

 

Řešení zpočívá v:

  • modifikaci a úpravy vysokorychlostního mletí pro potřeby desintegrace SDK z hlediska jemnosti mletí, potenciálu mechano-chemické aktivace a případné přeměny sádrovce v sádru s širokými možnostmi dalšího uplatnění,

  • vývoji poloprovozního typu recyklační linky na SDK s využitím vysokorychlostního mlýnu i nového typu drtiče umožňujícího výrobu granulátu definované zrnitosti,

  • ověřením optimalizovaného využití mletého fileru jako prostého nebo aktivního plniva zpětně do výroby SDK,

  • vývojem drcením nebo mletím a lisováním získaného lehčeného kameniva na bázi sádry pro podsypy podlah apod.,

  • ověřením vhodnosti takového kameniva pro lehčené zdící prvky na bázi bezcementových pojiv.

Obrazek2.jpg

Projekt 1
RECYKLACE SÁDROKARTONOVÝCH DESEK A NOVÁ MATERIÁLOVÁ VYUŽITÍ S PŘIDANOU HODNOTOU
Koordinátor projektu: Fakulta stavební ČVUT v Praze

ID: FV30359

bottom of page