top of page

Aktivní kamenný prášek 

Cenná druhotná surovina v podobě jemně mletého aktivního kamenného prachu vzniká zpracováním kamenných odprašků na principu mechanochemie. Kamenné odprašky vznikají při drcení a řezání kameniva v kamenolomech. Jedná se o velmi jemné částice zachycené při zpracování kamene na filtrech zamezujících prašnosti produkčních linek.

 

V podstatě se jedná o samotnou drcenou horninu s různou velikostí zrn v rozmezí 0,0005 - 0,1 mm. Ostrohranost, proměnlivá velikost zrn, a značný měrný povrch odprašků komplikuje další zpracování této druhotné suroviny.

 

Jedinečným způsobem zpracování kamenného prachu formou aktivace získává surovina vynikající mechanické a chemické vlastnosti v podobě sjednocení jemnosti, zvětšení měrného povrchu a dokonalé homogenizaci směsi. 

  Aplikace:

  • Plnivo ve směsích na bázi cementu

  • Přírodní minerální hnojiva v zemědělství

Bricks and Mortar
Stack of Cinder Blocks
New Growth
Winelands
DSC_1566.JPG

0-8 mm

DSC_1569.JPG

1-2 mm

DSC_1544_edited.jpg

Mikroprášek

Produkty:

  • Plnivo do cementových směsí (lepidla, malty, omítky)

  • Plnivo do tvárnic, stěnové bloky

  • Minerální hnojiva

  • Papírenský průmysl, průmysl plastů a gumy (nátěry atd.)

Hodnoty měřené po rozmělnění (velikost částic původního materiálu> 3,0 mm)

Pro objemovou hmotnost prachu xx kg / m3

bottom of page