top of page

Aktivní betonový prášek

 

Cenná druhotná surovina ve formě betonového prachu je výsledkem zpracování jemných složek v regenerovaném betonu. Betonový prach vzniká při drcení a recyklaci betonu především v recyklačních centrech a na stavbách, kde se následně hromadí jako odpad. Jedná se o velmi jemné částice shromážděné ve filtrech prevence prachu recyklačních linek při drcení regenerovaného betonu. V zásadě se jedná o cement a potažené kamenivo s velikostí zrna pohybující se od 0,0005 - 0,1 mm. Úhlovost, proměnlivá velikost zrn a značná specifická plocha prachu však představují komplikace pro další zpracování regenerovaného materiálu

Unikátní způsob zpracování betonového prachu aktivací propůjčuje materiálu vynikající mechanické a chemické vlastnosti, které se projevují rovnoměrnou jemností, zvýšenou specifickou plochou a dokonalou homogenitou směsi. Standardní technologické metody tento druh zpracování neumožňují. U takových nových směsí betonového prachu lze snadno určit správné množství míchané vody.

Aplikace aktivního betonového prachu při výrobě cementové směsi a stavebních bloků pomáhá snižovat výrobní náklady při zachování vysoké kvality a ochrany životního prostředí.

concrete.jpeg

00 mm

concretepowder.jpeg

00 mm

concretepowder2.jpeg

00 mm

  Aplikace:

  • Pojivo ve směsích cementu

  • Pojivo a plnivo ve stěnových systémech

Iron Powder
Cement Paving
Cement-Sacks-Pile
Stones with cement

Produkty:

  • Stavební průmysl

  • Cementové směsi (lepidla, malty, omítky)

  • Plnivo do tvárnic, stěnové bloky

Hodnoty měřené po rozmělnění (velikost částic původního materiálu> 3,0 mm)

Pro objemovou hmotnost prachu xx kg / m3

bottom of page